இந்திரன் காலம்

இந்திரன் தான் வாழ்ந்த காலத்தை இங்கே பதிவு செய்கிறார். அவர் நேரில் சந்தித்துப் பழகிய நக்சலைட் நாயகர் சாரூ மஜும்தார், ஓஷோ ரஜ்னீஷ், சினிமா மேதை மிருணாள்சென், இந்தோ – ஆங்கிலக்கவி நிசிம் எசிகில், புரட்சிக் கலைஞர் த. ஜெயகாந்தன், கி.ரா., எஸ்.பொ.மீரா என்று அபூர்வ மனிதர்கள் ரத்தமும் […]