Welcome to INDRALOGAM

Indran (B G Rajendran)A Puducherry – born writer translator and art-critic. – இந்திரன் ராஜேந்திரன், புதுச்சேரியில் பிறந்த எழுத்தாளர், கலை விமர்சகர், கவிஞர், மொழி பெயர்ப்பாளர், ஓவியக் கண்காட்சி அமைப்பாளர்

He has written 33 books in both Tamil and English, which include collections of poetry, works of translations and books of art criticism. – இவர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழுலும் 33 புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார். இதில் கவிதை புத்தகங்கள், மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் கலை விமர்சக புத்தகங்கள் அடங்கும... MORE

Subscribe for Updates!

Loading